âìâìéú ðééìåï òåîñ äëáãä, H78SPWB-5"/6"/8", Heavy Duty âìâìéú âìâìéí, âìâìéú âìâìéí

Search
חם Saech & חיפושים קשורים

âìâìéú ðééìåï òåîñ äëáãä

מוצר:
âìâìéú ðééìåï òåîñ äëáãä

מספר דגם:
H78SPWB-5"/6"/8"למידע נוסף על המוצרים תיאור מפורט, תמחור ושירות, אנא שלח דואר אל לנו!

תיאור:
çåîø

âìâìéí: TPA, TPU, áøæì éöå÷ />
÷éáåìú èòéðä: 700kg- 1000kg /> ñåâ îñá ñåâ àåôöéåðìé: ðå÷ùä, ñéáåá ôìééè widly îùîù ë: âìâìéú Trolley òåîñ ëáãä, âìâìéí îùàéú éã

מוצרים נוספים