âìâìéú òåîñ ëáãä äîñúåáá, H68SP-5"/6"/8", Heavy Duty âìâìéú âìâìéí, âìâìéú âìâìéí

Search
חם Saech & חיפושים קשורים

âìâìéú òåîñ ëáãä äîñúåáá

מוצר:
âìâìéú òåîñ ëáãä äîñúåáá

מספר דגם:
H68SP-5"/6"/8"למידע נוסף על המוצרים תיאור מפורט, תמחור ושירות, אנא שלח דואר אל לנו!

תיאור:
âìâì çåîø: TPE,
âåãì TPU: 5 " x 50mm; 6 " x 50mm; 8 " x 50mm
÷éáåìú èòéðä:
Bearing 300kg-450kg
îéñá ëãåøéí äëôåì ñåâ àåôöéåðìé::,
ñåâ
מוצרים נוספים