âìâìéú îñúåááú PU òí áìí, M57SPWB-3"/4"/5"/6", áéðåðééí Duty âìâìéú âìâìéí, âìâìéú âìâìéí

Search
חם Saech & חיפושים קשורים

âìâìéú îñúåááú PU òí áìí

מוצר:
âìâìéú îñúåááú PU òí áìí

מספר דגם:
M57SPWB-3"/4"/5"/6"למידע נוסף על המוצרים תיאור מפורט, תמחור ושירות, אנא שלח דואר אל לנו!

תיאור:
âìâì çåîø

: TPE, ôå,
âåãì TPU: 3 x 31mm "; 4 x 31mm "; 5 x 31mm "; 6 x 31mm "
, ðôç èåòï: /> ñåâ îñá
ñåâ àåôöéåðìé: ðå÷ùä, ñéáåá ôìééè, ñéáåá àùëåì, âæò îñúåáá

מוצרים נוספים